Rysunek uścisku dłoniRestrukturyzacja zadłużeń

Jednym z obszarów działalności naszej firmy jest restrukturyzacja przejętych przez nas zadłużeń. Jeżeli Twoja sytuacja materialna uległa zmianie przez co nie jesteś w stanie spłacić swoich długów, skontaktuj się z nami i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić. Pomożemy Ci odzyskać finansową równowagę, dzięki czemu unikniesz poważniejszych kłopotów związanych z brakiem płynności płatniczej. Poprzez obopólnie ustalony, odpowiedni harmonogram i terminarz spłat zapobiegniemy wzrostowi zadłużenia, natomiast dodatkowe działania w postaci zamrożenia przyrostu przysługujących odsetek lub nawet częściowego ich umorzenia spowodują stopniowy jego spadek.


Mediacje w tym zakresie pozwalają dłużnikom na stabilizację, a w dłuższym okresie czasu poprawę swojej sytuacji materialnej co pozwala uniknąć m.in. kosztów związanych z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi lub doprowadzenia do ogłoszenia upadłości z powodu niewypłacalności finansowej.